Asukkaalle

Tälle sivulle olemme koonneet kattavasti  tietoa vastikkeista, vakuuttamisesta, vuokra-asumisesta sekä muista tärkeistä asumiseen liittyvistä aiheista.

Asuminen

Taloyhtiössä asuminen edellyttää aina muiden ihmisten huomioon ottamista, joustavuutta sekä yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Kaikilla taloyhtiön osakkailla ja asukkailla on tärkeä rooli siinä, että asuminen taloyhtiössä sujuu mukavasti, viihtyisästi ja vastuullisesti.

Vastuunjako

Kenelle huoneistojen ja kiinteistön kunnossapitovastuu kuuluu? Vastuunjakotaulukosta voi selvittää kunnossapitovastuut yksityiskohtaisesti.

Vastikkeet

Yhtiövastikkeella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan määräytyvää maksua, joka peritään jokaiselta taloyhtiön osakkaalta. 

Vakuuttaminen

Asunto-osakeyhtiössä taloyhtiö vakuuttaa rakennuksen, jolloin asukkaiden ei tarvitse huolehtia rakennuksen vakuuttamisesta.

Muuttoilmoitus

Lähtö- ja tuloilmoitus on tehtävä aina muuttaessa. Taloyhtiöissä on erilaisia käytäntöjä siitä, miten ja kenelle muuttoilmoitus on tehtävä.

Asumisturvallisuus

Toisinaan taloyhtiöt saattavat joutua murtojen ja ilkivallan kohteeksi. Tästä syystä asukkaiden on hyvä seurata mitä taloyhtiössä tapahtuu.

Vuokra-asuminen

Oletko perehtynyt vuokralaisena olevan henkilön vastuuseen huoneiston kunnossapidosta? Tietoa vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Omistajanvaihdos

Omistajan vaihtuessa uudella osakkeenomistajalla on velvollisuus toimittaa isännöitsijälle tarvittavat asiakirjat merkinnän tekemiseksi.

Huolto ja korjaus

Rakennusten kunnon jatkuva seuranta sekä korjausten suunnittelu on yksi taloyhtiön tärkeimpiä tehtäviä, jossa myös osakkailla ja asukkailla on tärkeä rooli. Alta löydät tärkeää tietoa taloyhtiön huoltoon ja korjaukseen liittyen. Lisätietoa korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä löydät vastuunjako-sivulta.

Osakkaan muutostyöt

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkeenomistajan ilmoittamaan hallitsemassaan huoneistossa tehtävistä muutos- ja korjaustoimenpiteistä.

Kiinteistöhuolto

Taloyhtiöön voidaan palkata huoltoyhtiö tai talonmies, joka vastaa kiinteistön teknisten järjestelmien hoidosta ja kiinteistön huollosta.

Jätehuolto

Taloyhtiön jätehuollon järjestäminen on uuden jätelain mukainen velvoite, joka vaikuttaa myös kaikkien asukkaiden asumisviihtyvyyteen .

Siivous

Siivouspalvelut ovat kiinteistönhoidon peruspalveluja, jotka hoidetaan taloyhtiöissä usein siivoojan, talonmiehen tai siivouspalveluyrityksen toimesta.

Hissihuolto

Vastuu taloyhtiön hissin turvallisuudesta ja määräaikaistarkastuksista on lain mukaan hissin haltijalla eli käytännössä taloyhtiön hallituksella.

Parvekkeet

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkeenomistajaa huolehtimaan parvekkeensa lumen, jään, roskien ja veden poistamisesta. 

Kosteusvauriot

Kosteusvauriolla tarkoitetaan rakennuksen sisäpintaa tai rakenteen osaa, jossa havaitaan tai epäillään olevan mikrobikasvustoa tai selviä kosteusjälkiä.