Jätehuolto

Jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen on jätelain mukainen velvoite ja se on myös tärkeä osa taloyhtiön viihtyisyyttä. Taloyhtiö tekee sopimuksen paikallisen jätteidenkeruuyrityksen kanssa joka vastaa taloyhtiön jätehuollosta.

Taloyhtiöiden jätteenkeräysastiat on sijoitettu niin, että jokaisella asukkaalla on kohtuullinen matka kuljettaa kotitalousjätteitä jäteastioihin. Useimmissa taloyhtiöissä asukkaiden täytyy lajitella jätteet, ennen kuin he vievät ne jäteastioihin. Jätteet lajitellaan, jotta voitaisiin erottaa kierrätykseen kelpaava jäte. Kierrätys vähentää jätettä kaatopaikoilla sekä raaka-aineiden ja energian kulutusta, joten se on ympäristön suojelun kannalta tärkeää.

Muut jätteet

Muiden kuin talousjätteiden poiskuljetuksesta on asukkaiden huolehdittava itse omalla kustannuksellaan (kodinkoneet, huonekalut, muuttojäte ym.). Ongelmajätteet on toimitettava oman asuinkunnan ongelmajätteiden keruupaikalle.