Kiinteistöhuolto

Huoltoyhtiö

Taloyhtiöön voidaan palkata huoltoyhtiö tai talonmies joka vastaa kiinteistön teknisten järjestelmien hoidosta ja kiinteistön huollosta. Tavoitteena on, että kiinteistön sisäolot ja kunto täyttävät taloyhtiön osakkeenomistajien laadulliset ja taloudelliset vaatimukset. Hoito ja huolto ovat yleensä näkymätöntä toimintaa, jonka laatu käy ilmi hoito- ja huoltotöiden dokumentoinnin ja raportoinnin avulla. Tällöin esimerkiksi kuntoraportit ja toimenpide-ehdotukset toimivat asiantuntemuksen ja ammattitaidon näytteinä.

Kiinteistön hoito ja huolto voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, teknisten järjestelmien hoitoon ja kiinteistön huoltoon. Teknisten järjestelmien hoidolla pyritään pitämään halutut olosuhteet ja toiminnot oikeanlaisina tekemällä tarkastuksia ja säätämällä ja ohjaamalla teknisten järjestelmien toimintoja. Teknisten järjestelmien hoitoon kuuluvat mm. teknisten järjestelmien ohjaus, valvonta ja tarkastus sekä energian kulutuksen seuranta.

Kiinteistön huollolla pyritään estämään vikojen ilmaantuminen ja pitää huoltokohteet käyttö- ja toimintakunnossa. Kiinteistön huolto kohdistuu teknisten järjestelmien lisäksi myös kiinteistön rakenteisiin ja rakennusosiin.