Siivous

Siivous

Siivouspalvelut ovat kiinteistönhoidon peruspalveluja, jotka hoidetaan taloyhtiöissä joko taloyhtiön hallituksen palkkaaman siivoojan, talonmiehen tai siivouspalveluja tuottavan yrityksen toimesta. Ammattitaitoisesti hoidettu siivous näkyy yhteisten tilojen siisteytenä. Taloyhtiön hallituksen ja/tai isännöitsijän vastuulla on tuntea siivoussopimuksen sisältö ja heidän tehtävänään on valvoa, että siivoustyöt on hoidettu sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Siivouksen perusedellytyksiin kuuluu, että kaikki taloyhtiön sisätilat, kuten porraskäytävät, pyykkituvat, varastotilat ym. tulee pitää vähintäänkin niin siistinä, että mitään terveydelle haitallisia epäpuhtauksia ei pääse niihin kertymään. Siivouksen taso vaikuttaa hygienian ohella myös asuinviihtyvyyteen ja tilojen kuntoon. Siivoustyöt tulee mitoittaa oikein ja sen laatutason tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta.

Hyvin hoidetusta siivouksesta kannattaa aina antaa positiivista palautetta, koska sillä on kannustava merkitys siivoustehtäviä hoitavalle henkilölle ja palveluyritykselle.