Isännöinti

Isännöinnin palvelut

Varsinais-Suomen Isännöintitalo tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista isännöintipalvelua. Isännöintipalvelumme pitää sisällään kaikki Suomen Kiinteistöliiton isännöintitehtäväluettelon mukaiset tehtävät. Palvelumme voidaan räätälöidä asiakkaamme toiveiden mukaisesti. Tarjoamme taloyhtiöille myös ruotsinkielistä palvelua.

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Tämän lisäksi laissa on joitakin isännöitsijälle määritelty erityistehtäviä.

Isännöitsijän tehtävän tärkein osa on huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta. Hallitus valvoo isännöitsijän toimintaa ja voi antaa isännöitsijälle toimintaohjeita yksittäisten tehtävien suorittamisessa. Tehtävänsä isännöitsijän on suoritettava ammattitaitoisesti ja hyvää isännöintitapaa noudattaen.

Isännöitsijän juoksevaan hallintoon kuuluvista tehtävistä voidaan ja osa pitääkin siirtää muun asiantuntijan kuin isännöitsijän hoidettavaksi. Vastuu näiden tehtävien hoitamisesta kuuluu kuitenkin viime kädessä isännöitsijälle.

Tehtävät jaetaan kolmeen pääryhmään

Hallinnollisia tehtäviä mm.:

 • Kokousrutiinien hoitaminen (hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset)
 • Kiinteistöä koskevat sopimusasiat (vakuutus-, huolto-, siivoussopimus jne.)
 • Erilaiset valvontatehtävät (lakien ja määräysten noudattaminen)
 • Ilmoitusvelvollisuuksien hoitaminen
 • Yhtiön työntekijöiden työsuhdeasiat

Taloudellisia tehtäviä mm.:

 • Toiminta- ja rahoitussuunnitelmien laadinta
 • Talousarvion laadinta ja seuranta
 • Rahaliikenteen hoito, kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta
 • Vuokra- ja vastikekirjanpito, palkat

Teknisiä tehtäviä mm.:

 • Kiinteistöhoitotehtävien järjestäminen
 • Kunnossapidosta ja korjauksista huolehtiminen
 • Uuden kiinteistön vastaanottoon liittyvät asiakirjat
 • Korjaus- ja perusparannusasioiden hallinnollinen organisointi

Varsinais-Suomen Isännöintitalon näkökulmasta isännöitsijän tehtäviin ja hyvään isännöintitapaan kuuluu ystävällinen, kiinteistön asukkaita ja käyttäjiä arvostava kayttäytyminen sekä heidän huomioiminen isännöitsijän liikkuessa kiinteistössä hoitamassa tehtäviään.

Asiakkaaksi

Kaipaako taloyhtiönne ammattitaitoisen ja osaavan isännöitsijätoimiston palveluita? Ota yhteyttä!