Hissihuolto

Hissihuolto

Vastuu taloyhtiön hissin turvallisuudesta on lain mukaan hissin haltijalla eli käytännössä taloyhtiön hallituksella. Haltijan on huolehdittava hissin turvallisuudesta ja määräaikaistarkastusten tilaamisesta. Hissille on tehtävä ensimmäinen määräaikaistarkastus neljän vuoden kuluessa käyttöönotosta. Tämän jälkeen henkilökuljetukseen tarkoitetut hissit tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja muut hissit joka kolmas vuosi.