Taloushallinto

Taloushallinnon palvelut

Taloyhtiö on kirjanpitolain perusteella kirjanpitovelvollinen, joten sen on järjestettävä kirjanpitonsa joko niin, että siitä vastaa isännöitsijä tai se on annettu jonkun muun kuten isännöitsijä-, kirjanpito-, tai tilitoimiston tms. tehtäväksi.

Kirjanpitoon kirjataan liiketapahtumien menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Tilikauden alussa tapahtuu tilinavaus päättyneeseen tilikauteen perustuen. Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä päiväkirjaan, josta yleensä ilmenee, miten päivätty ja numeroitu tosite on kirjattu eli tiliöintiä ei tarvita tositteessa. Jos tositteesta tulee kirjauksia useille tileille, on tiliöinti tehtävä tositteeseen.

Liiketapahtumat merkitään käytetyn tililuettelon mukaisille kirjanpitotileille, joita ovat mm. tuloslaskelmassa ja talousarviossa käytetyt tuotto- ja kuluerät. Kirjanpitoa hoidetaan suoriteperusteisesti eli meno kirjataan kun tietty suorite on vastaanotettu tavarana tai palveluna ja tulon kirjaamisperusteena on suoritteen luovuttaminen. Näin taloyhtiön luovuttaessa tilan vuokralaiselleen, vuokra kirjataan ao. kuukaudelta tuloksi, vaikkei sitä olisi vielä saatukaan tilille.

Liiketapahtumat on merkittävä kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys tositteesta kirjanpitoon ja tuloslaskelmaan ja taseeseen on vaikeuksitta todettavissa. Niinpä osakirjanpitona pidettävä vastikekirjanpito on täsmäytettävä pääkirjanpitoon.

Kirjanpitoaineiston tulee olla selväkielisessä muodossa tai koneellisessa tietovälineessä, josta se on tarvittaessa saatavissa selväkieliseen muotoon. Kirjanpitokirjat ja tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä lukien. Tositteet, kirjeenvaihto ja täsmäytysselvitykset ja muu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Aineiston säilyttäminen on hallituksen vastuulla. Isännöitsijän vaihtuessa on varmistuttava siitä, että uusi isännöitsijä saa haltuunsa säilytettävän aineiston. Siirrettävästä kirjanpitoaineistosta on laadittava luettelo, jonka vanha ja uusi isännöitsijä tai hallitus allekirjoittaa.

Asiakkaaksi

Kaipaako taloyhtiönne ammattitaitoisen ja osaavan isännöitsijätoimiston palveluita? Ota yhteyttä!