Vastikkeet

Yhtiövastike

Yhtiövastike on maksu, jota osakkeenomistaja maksaa taloyhtiölle sen menojen kattamiseksi. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta, sekä mahdollisista pääomavastikkeista ja erillisvastikkeista. Osakas maksaa yhtiövastiketta riippumatta siitä asuuko hän itse omistamassaan asunnossa. Yhtiövastike ei ole korvaus asunnon käyttämisestä, vaan osakkaalle kuuluva osuus taloyhtiön menoista.

Yhtiövastikkeen suuruudesta päättää yhtiökokous, mikäli yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Yhtiövastikkeen maksuperuste selviää aina taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiövastikkeet voivat perustua

  • asunnon pinta-alaan
  • osakkeiden lukumäärään
  • asukkaiden lukumäärään
  • todelliseen kulutukseen

Mihin vastikkeita kerätään?

Hoitovastike

Hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön rakennusten ylläpidosta ja erilaisista palveluista syntyvät menot. Yleensä taloyhtiöiden suurimmat menoerät ovat korjaus- ja lämmityskustannukset. Muita suuria menoeriä ovat mm. käyttövesi, huolto ja kiinteistövero. Mikäli taloyhtiön asumiskustannuksista halutaan säästää, kannattaa erityistä huomiota kiinnittää energian kulutukseen, sillä lämmitys, vesi ja sähkö muodostavat taloyhtiön hoitokuluista usein noin kolmanneksen. Mikäli kaikki taloyhtiön asukkaat kiinnittävät huomiota esimerkiksi lämpimän veden kulutukseen, voivat taloyhtiön säästöt vuositasolla olla huomattavia.

Pääomavastike

Pääomavastike (tai rahoitusvastike) kattaa taloyhtiön pitkävaikutteisiin menoihin (kiinteistön ja rakennuksen rakentaminen, korjaus ja uudistus) otettujen lainojen korot, kulut ja lyhennykset.

Erillisvastike

Erillisvastiketta kerätään, jos taloyhtiön yhtiöjärjestys on niin määritellyt. Erillisvastikkeita voivat olla esimerkiksi hissi- ja laajakaistavastike.