Vastikkeet

Yhtiövastike

Yhtiövastike on maksu, jota osakkeenomistaja maksaa taloyhtiölle sen menojen kattamiseksi. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta sekä mahdollisista pääomavastikkeesta ja erillisvastikkeista. Osakas maksaa yhtiövastiketta riippumatta siitä, asuuko hän itse omistamassaan asunnossa vai ei. Tämä johtuu siitä, että yhtiövastike ei ole korvaus asunnon käyttämisestä, vaan osakkaan osuus taloyhtiön menoista.

Yhtiövastikkeen suuruudesta päättää yhtiökokous, jos yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Yhtiövastikkeen maksuperusteesta määrätään yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiövastikkeet voivat perustua

  • asunnon pinta-alaan
  • osakkeiden lukumäärään
  • asukkaiden lukumäärään
  • todelliseen kulutukseen

Mihin vastikkeita kerätään?

Hoitovastike

Hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön rakennusten ylläpidosta ja erilaisista palveluista syntyvät menot. Yleensä taloyhtiöiden suurimmat menoerät ovat korjaus- ja lämmityskustannukset. Muita suuria menoeriä ovat mm. käyttövesi, huolto ja kiinteistövero. Isännöintipalvelut muodostavat taloyhtiön kokonaiskuluista usein vain pienen osan. Mikäli taloyhtiön asuinkustannuksissa halutaan säästää, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota energian kulutukseen. Lämmitys, vesi ja sähkö muodostavat taloyhtiön hoitokuluista noin kolmanneksen. Jos kaikki taloyhtiön asukkaat kiinnittävät huomiota esimerkiksi lämpimän veden kulutukseen, voivat taloyhtiön säästöt vuositasolla olla huomattavia.

Pääomavastike

Pääomavastike (tai rahoitusvastike) kattaa taloyhtiön pitkävaikutteisiin menoihin (kiinteistön ja rakennuksen rakentaminen, korjaus ja uudistus) otettujen lainojen korot, kulut ja lyhennykset.

Erillisvastike

Erillisvastiketta kerätään, jos taloyhtiön yhtiöjärjestys on niin määritellyt. Erillisvastikkeita voivat olla esimerkiksi hissi- ja laajakaistavastike.