Vuokra-asuminen

Vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet

Taloyhtiössä vuokralaisena olevan henkilön on pidettävä huolta huoneiston kunnosta. Vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan vuokra-asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista, jollaista on esimerkiksi asunnon pintojen kuten seinien ja lattioiden ikääntyminen. On luonnollista, että asumisesta jää ajan kuluessa asuntoon jälkiä. Näin ollen vuokranantaja ei voi edellyttää, että asunto olisi vuokrasuhteen alussa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa.

Jos asunnossa on vika tai puute, joka kuuluu vuokranantajan korjattavaksi, vuokralaisella on oikeus saada vuokraa alennetuksi siltä ajalta, kun asunto ei ole ollut sovitussa tai lain edellyttämässä kunnossa. Vuokralaisella on oikeus saada jopa kokonaan vapautus vuokran maksamisesta, jos asuntoa ei ole voitu lainkaan käyttää. Oikeutta vuokran alennukseen tai vuokran maksamisesta vapautumiseen ei kuitenkaan ole kuin aikaisintaan siitä ajankohdasta lähtien, jolloin vuokranantaja on saanut tiedon ilmenneestä puutteellisuudesta.

Tietoa vuokra-asunnon etsimiseen ja vuokra-asumiseen liittyen löydät Vuokralaiset ry:n Internet-sivuilta.

Lisätietoa asuinhuoneiston vuokrauksesta löydät Suomen vuokranantajien Internet-sivuilta.