Vastuuvapauslauseke

Näiden www-sivujen sisältö on ainoastaan informatiivinen eikä sitä tule pitää tarjouksena tai juridisena taikka muunlaisenakaan ohjeena. Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy takaa eikä vastaa tietojen soveltuvuudesta yksittäistapaukseen. Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy ei takaa, että nämä www-sivut sisältöineen toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen näillä sivuilla olevan informaation käyttämisestä. Kolmannen tuottamat tai julkaisemat www-sivut, joihin on linkki Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy:n sivuilta, eivät ole Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy:n hallinnassa eikä Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy vastaa tällaisten sivujen sisällöstä taikka vahingosta, joka mahdollisesti on aiheutunut tällaisilla sivuilla olevan informaation käyttämisestä.